Algemene ledenvergadering 2019

Op woensdag 27 maart 2019 kwamen de leden bijeen voor de jaarvergadering bij 'Bij de buurvrouw'. Voorzitter Harry Verboon opende de vergadering met het welkomstwoord. Er werd stilgestaan bij het overlijden van lid Jacques Senf.

John van Adrichem was aftredend als kascommissielid. Hij wordt opgevolgd door Marcel van Buuren. De vergadering stemde hiermee in. Het officiële verslag met alle besproken agendapunten ontvangen de leden per mail.

Na de jaarvergadering stelden een aantal (nieuwe) leden zichzelf voor. Marco Vermeulen van Peeters & Vermeulen makelaars | taxateurs, Sandra van den Heuvel van Pols Metaal, Deborah Klop en Stanley Klop van Maasland Schoonmaakdiensten en Peter Schulte van Westland Truck Service, kregen de gelegenheid hun bedrijf te presenteren door middel van een pitch.