Eindejaarspresentje leden

Door deze bijzondere periode konden er dit jaar geen fysieke bijeenkomsten en activiteiten plaatsvinden. Wij hopen dat alle leden in goede gezondheid en zakelijk gezien deze periode doorkomen. Om aan de leden te laten weten dat wij aan ze denken, zijn onze "VMO-bezorgers" bij de leden langsgegaan met een presentje.