Over ons

Oprichting

Als reactie op planologische ontwikkelingen en andere infrastructurele en bestuurlijke zaken op zowel Maaslands als Westlands grondgebied, is in 1989 de Vereniging Maaslandse Ondernemers opgericht. De vereniging heeft als doel de gemeenschappelijke, economische en sociale belangen van alle Maaslandse, niet agrarische, ondernemers te behartigen en te bevorderen. Naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling, waarbij Maasland onderdeel is van gemeente Midden-Delfland, staan wij open voor Midden-Delflandse, niet agrarische, ondernemers.

Belangenbehartiging

VMO onderhoudt op regelmatige basis contact met Gemeente Midden-Delfland, andere overheden en instellingen om zodoende de gezamenlijke ledenbelangen te presenteren en (indien nodig) te verbeteren. Onderwerpen die tijdens deze vergaderingen aan de orde komen zijn: ontwikkelingen binnen het Maaslandse en Midden-Delflandse bedrijfsleven, inrichting van bedrijfventerreinen, verkeers- en milieutechnische zaken, veiligheidsaspecten etc.

Samenwerking

In 2013 is de Ondernemers Federatie Midden-Delfland opgericht, waarin naast Vereniging Maaslandse Ondernemers ook MKB Midden-Delfland en Ondernemers Vereniging Schipluiden deelnemers zijn. Voorts participeert VMO in de Groep Dorpskern Maasland, waarin op pragmatische en doelgerichte wijze getracht wordt de dorpskern levend en actief te houden.

Ten behoeve van de regionale en landelijke belangenbehartiging heeft VMO zich aangesloten bij VNO-NCW Westland-Delfland en biedt de mogelijkheid voor leden zich bij VNO-NCW aan te sluiten.