OFMD Thema-avond "Brand"

Eind september organiseerde Ondernemers Federatie Midden-Delfland (OFMD) een thema-avond. Deze avond stond in het teken van "Brand". De leden kwamen bijeen op Brandweerkazerne Schipluiden. De hoge opkomst liet zien hoe belangrijk het onderwerp "brandveiligheid" voor de ondernemer is. 

Bedrijfsverzekeringen
Na het welkomstwoord van Robert van Leeuwen, voorzitter Ondernemersvereniging Den Hoorn, was het woord aan de verzekeringsadviseurs van Univé, Margreet van der Leeden en Arthur Koch. Margreet van der Leeden: 'Zorg dat je weet waarvoor je verzekerd bent zodat je niet achteraf teleurgesteld wordt'. Het komt ook voor dat een verzekerde geen dekking krijgt wegens nalatigheid. Er is altijd een risico aanwezig, maar als ondernemer heeft u de verantwoording om risicomijdend te handelen.

Ervaringsdeskundige
Joop Gardien van Joop Gardien Intools sprak tot de leden als ervaringsdeskundige. Helaas kan hij zeggen "Brand, het is mijn onderneming, mij en mijn gezin overkomen". Op 1 januari 2015 zag hij zijn werk in rook opgaan. Joop was zich er altijd van bewust dat zijn onderneming goed verzekerd moest zijn, dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat hij zijn bedrijf opnieuw kon opbouwen. Een goed en volledig dossier is erg van belang, dit proces gaat niet zonder slag of stoot. Joop gaf nog enkele tips: 'Kies niet te snel een contra-expert, dit kan ook na een maand en een computer-/dataverzekering is goud waard'.

Risicobeheersing
Spreker Walter Willemse van Risicobalans is 15 jaar geleden voor zichzelf begonnen, daarvoor was hij 25 jaar werkzaam bij een verzekeraar. Met Risicobalans adviseert hij organisaties over de risico's binnen hun bedrijf en welke maatregelen zij kunnen nemen. Als brand je overkomt dan heb je te maken met emoties, waardoor je als ondernemer minder in staat bent om rationele beslissingen te nemen. Walter begeleidt organisaties van tevoren al in dit proces met een calamiteitenplan . Zo kun je voordat er überhaupt een calamiteit heeft plaatsgevonden al nagedacht hebben over zaken zoals: “wil ik een contra-expert en met welke contra-expert ga ik de samenwerking aan?". 'Zorg dat jezelf aan het stuur blijft' aldus Walter. 

Veiligheidsregio Haaglanden
De avond werd afgesloten door Jaimy de Koning, werkzaam bij Veiligheidsregio Haaglanden met een op maat gemaakte presentatie voor de ondernemers over de risicobenadering en –beheersing. Hij wees de ondernemers erop dat de minimale eisen conform het Bouwbesluit voldoen voor de bouw van een bedrijf, maar daarmee is de veiligheid nog niet gewaarborgd. De regelgeving is toegespitst op het voorkomen van slachtoffers en brandoverslag, dat zegt nog niets over het behoud van je bedrijf bij brand. Aangeraden wordt om de tijd te nemen om als ondernemer goede informatie in te winnen over de gevolgen die brand op jouw bedrijf kunnen hebben. Welke maatregelen zijn mogelijk en welke risico’s aanvaard je? De aard van de werkzaamheden zijn daarbij bepalend. Hoe snel zou je na een brand weer door kunnen?

Vrijwilligers Brandweer
De brandweer biedt hulp in noodsituaties. Ondernemers kunnen ook de brandweer helpen door medewerkers in de gelegenheid te stellen om vrijwilliger bij de brandweer te worden, daarmee haal je extra kennis en kunde in je bedrijf over brandveiligheid en BHV. Ook oefent de lokale brandweer graag in bedrijven in hun verzorgingsgebied. Dat vergroot de vaardigheden en geeft de ondernemer het voordeel dat in geval van nood het bedrijf ook van binnen bekend is bij de blusploeg. Heeft u vragen, opmerkingen of informatie voor de brandweer? U kunt contact opnemen met caroline.van.velden@vrh.nl.

Na de presentaties werd de thema-avond informeel afgesloten met een borrel. De ondernemers uit de verschillende kernen kregen de gelegenheid voor een netwerkmoment en het uitwisselen van ervaringen.